Att välja litterär metod. Essä

Många som prövar att skriva skönlitterärt kan säkert uppleva att det är svårt att hitta rätt genre. Novellen är möjlig att skriva under en dag, men den korta formen kräver koncentration kring ett viktigt motiv för att skapa en stämning av förborgad erfarenhet eller visdom. Romanen däremot öppnar för fler motiv även om dessa kretsar…