Hitta din röst! (Distanskurs skrivande)

Både litteraturkritiker och lärare i litterär gestaltning brukar återkomma till hur viktigt det är för den som skriver skönlitteratur att hitta sin egen röst. Vad de menar är att det personliga uttrycket i litterära texter är av central betydelse för att ge texten den speciella atmosfär och autencitet som lyfter hela framställningen och dess budskap. Den egna rösten är av stor betydelse för kvaliteten hos verket.
Men hur hittar man då sin egen röst? På den frågan finner man tyvärr inte så många svar.

Man kan säga att den personliga rösten är skribentens perspektiv på världen och sig själv i en språklig gestaltning. I vissa fall kan författaren ha en egen röst men är osäker på sin förmåga och sneglar på omvärldens förväntningar, och vågar därför inte lita på sin röst. Det är frestande att snegla på marknaden och vad man tror om denna, och så skriver man på ett sätt som man hoppas kritikerna och läsarna ska uppskatta, och därmed riskerar man att tappa bort sig själv.

För att hitta sin röst kan det vara värdefullt att göra sin egen “praktiska” livsåskådning mer tydlig för sig själv.  En livsåskådning kan definieras på olika sätt men i denna ingår bland annat vilken människosyn man har: Vad motiverar människan i livet? Vad upplever människan som meningsfullt? Vilka olika hinder brukar försvåra för henne att nå sina mål och vilka strategier (bra och dåliga) använder människor för att härda ut i tillvaron? En samhällssyn om vad som skapar ett bättre samhället är också en beståndsdel i en livsåskådning och likaså en etik om vad som är rätt och gott. Till detta kan man även lägga en uppfattning om vilken roll konsten kan ha i samhället. Ovanstående bör naturligtvis vara integrerade med känslor, attityder och normer och inte endast vara ett slags intellektuell överbyggnad och name dropping.

En annan del av skrivandet är att hitta den stämning som sätter igång den kreativa processen. I detta sammanhang avses det stämningsbegrepp som man återfinner hos Heidegger och inom den existentiella filosofin. En annan aspekt att undersöka är dolda antaganden som skribenten kan ha om sin omvärld och om sig själv.

Tanken med denna kurs är inte att läsa mängder av böcker om psykologi och ideologier och moral utan att snarare utforska vilka uppfattningar våra litterära karaktärer uttrycker och om detta är i linje med med vad författaren avsåg eller ej.

Några kursmoment:

  • Vi undersöker dina favoritförfattares texter med avseende på deras röster utifrån ovanstående resonemang
  • Ditt eget skrivande och de texter som du redan har skapat kan analyseras på samma sätt. Kan något förändras för att göra texten mer personlig, träffsäker och intressant?
  • Du kan pröva att skriva i olika genrer för att se om du eventuellt har lättare att “hitta dig själv” i vissa texttyper
  • Du undersöker om ett mer intuitivt skrivande kan ge information om vad som är angelägna teman för dig
  • Är ditt språkliga uttryck autentiskt och adekvat gentemot ditt perspektiv och din berättelse?
  • Du får i varje kursmoment individuella läsuppgifter med uppgifter kopplade till projektet att hitta din röst

Kursen består av 6 moment. Varje moment har en kort skrivuppgift som du får feedback på. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften. Kursledaren agerar som lyhörd läsare, medresenär och samtalspartner under resans gång

Avgift: 3450:- (inklusive moms)

OM DU ANSER efter genomgången kurs att den inte uppfyller dina förväntningar får du halva kursavgiften tillbaka.

 

Kursledaren Morgan Vicke Svensson har skrivit romaner, noveller och dikter samt facklitteratur om manusskrivande (Liber). Han har en masterexamen i litterär gestaltning, journalistutbildning vid JMG , lärarexamen i bland annat svenska, filosofi, religion, historia, textkommunikation och mediekommunikation. Hans stora intresse under många år har varit existensfilosofi och existenspsykologi och han har dessutom undervisat många år i litterär gestaltning.

Anmälan: