Hitta din röst (Distanskurs skrivande)

Litteraturkritiker och lärare i litterär gestaltning brukar återkomma till hur viktigt det är för den som skriver skönlitteratur att hitta sin egen röst. Vad de menar är att det personliga uttrycket i litterära texter är av central betydelse för att ge texten den speciella atmosfär och autencitet som lyfter hela framställningen och dess budskap. Den egna rösten är av stor betydelse för kvaliteten hos verket.
Men hur hittar man då sin egen röst? På den frågan finner man tyvärr inte så många svar.

Den personliga rösten är skribentens språkliga gestaltning av hens perspektiv på världen och sig själv. I vissa fall har författaren en egen röst men är osäker på sin förmåga eller sneglar på omvärldens förväntningar, och vågar därför inte lita på sin röst. Det är frestande att snegla på marknaden och vad man tror om denna, och så skriver man på ett sätt som man hoppas kritikerna och läsarna ska uppskatta, och därmed riskerar man att tappa bort sig själv.

För att hitta sin röst kan det vara värdefullt att göra sin egen “praktiska” livsåskådning och existentiella hållning  mer tydlig för sig själv.  En livsåskådning kan definieras på olika sätt men i denna ingår bland annat vilken människosyn man har: Vad motiverar människan i livet? Vad upplever människan som meningsfullt? Vilka olika hinder brukar försvåra för henne att nå sina mål och vilka strategier (bra och dåliga) använder människor för att härda ut i tillvaron?  En samhällssyn om vad som skapar ett bättre samhället är också en beståndsdel i en livsåskådning och likaså en etik om vad som är rätt och gott: Vad är en god människa? Till detta kan man även lägga en uppfattning om vilken roll konsten kan ha i samhället. Ovanstående bör naturligtvis vara integrerade med känslor, attityder och normer och inte endast vara ett slags intellektuell överbyggnad och name dropping.

När det gäller en existentiell hållning kan man diskutera vilken syn på tillvarons livsfrågor som texten uttrycker. Vi kommer även att uppehålla oss vid Martin Heideggers begrepp stämning och undersöka om det kan underlätta för att skapa en autentisk ton i texten.

Tanken med denna kurs är inte att läsa mängder av böcker om psykologi och ideologier och moral utan att snarare utforska vad våra litterära karaktärer och texten uttrycker och om detta är i linje med med vad författaren eftersträvar eller ej.

Några kursmoment:

  • Vi undersöker dina favoritförfattares texter med avseende på deras röster utifrån ovanstående resonemang
  • Ditt eget skrivande och de texter som du redan har skapat kan analyseras på samma sätt. Kan något förändras för att göra texten mer personlig, träffsäker och intressant?
  • Du kan pröva att skriva i olika genrer för att se om du eventuellt har lättare att “hitta dig själv” i vissa texttyper
  • Du undersöker om ett mer intuitivt skrivande kan ge information om vad som är angelägna teman för dig
  • Är ditt språkliga uttryck autentiskt och adekvat gentemot ditt perspektiv och din berättelse?
  • Du får i varje kursmoment individuella uppgifter kopplade till projektet att hitta din röst

Kursen består av 6 moment. Varje moment har en kort skrivuppgift som du får feedback på. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften. Kursledaren agerar som lyhörd läsare och samtalspartner under resans gång

Avgift: 3450:- (inklusive moms)

Introduktionserbjudande: Om du anser efter genomgången kurs att den inte uppfyller dina förväntningar får du halva kursavgiften tillbaka.

Anmälan:

 

VÄLKOMMEN!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *